Met dit manifest roepen ondergetekenden inwoners van Helvoirt, gemeentelijke overheid, ondernemers, maatschappelijke en culturele organisaties op om zich gezamenlijk in te zetten voor de totstandkoming van een opstapplaats voor de trein met een bijbehorende langzaam-verkeertunnel onder het spoor van Den Hoek naar het centrum van het dorp.

In het bestuursakkoord van de gemeente Haaren is opgenomen dat er – vanwege ‘het afsluiten van de N65 tijdens de reconstructie’ – bij de betreffende instanties op aangedrongen wordt in te zetten op ‘meer openbaar vervoer en een treinstop in Helvoirt.’

Waarom een tunneltje?
Er is gekozen voor de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Den Hoek om de vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp Helvoirt in de toekomst te waarborgen. In deze wijk zullen op niet al te lange termijn een kleine 1000 mensen wonen. Wil men deze veelal jonge dorpsgenoten optimaal betrekken bij de dorpsgemeenschap dan is een efficiënte en veilige manier om te komen bij scholen en winkelvoorzieningen een voorwaarde. De spoorwegovergang bij de Helvoirtsestraat is onveilig. Er rust een morele plicht bij de gemeente om Den Hoek adequaat en veilig te ontsluiten.

Waarom een opstapplaats?
Helvoirtenaren zijn zich bewust van het feit dat men voor zaken als werk, scholen, vrijetijdbesteding, cultuurdeelname aangewezen is op locaties buiten de gemeente. Mensen die ervoor kiezen om in Helvoirt te wonen, zoeken ook vaak naar mogelijkheden om met openbaar vervoer naar het werk te kunnen. Mensen die om sociale, culturele, arbeidsgerelateerde of toeristische reden het dorp willen bezoeken hebben baat bij een goede bereikbaarheid. Dit zal de lokale bedrijvigheid en de bekendheid van het dorp ten goede komen. Helvoirt komt als Van-Goghdorp steeds meer in beeld.

Krachten gebundeld
De vanzelfsprekendheid dat de Helvoirtenaren naast ervaren overlast ook kunnen profiteren van het dagelijks treinverkeer door hun dorp Helvoirt wordt breed onderkend. Sinds enkele jaren gaan er vanuit diverse richtingen stemmen op om daar met meer energie op in te zetten. Een onlangs opgestarte petitie leverde in korte tijd vele honderden steunbetuigingen op. Uit een verkeers-peiling van Plein Helvoirt gaf 80% van de respondenten aan gebruik te zullen maken van deze vorm van openbaar vervoer. In ruil voor de totstandkoming van de beoogde opstapplaats en het daaraan gekoppelde tunneltje zouden minder gebruikte spoorwegovergangen kunnen worden opgeheven. In dit manifest hebben meerdere actiegroepen en partijen zich verenigd. Het is een krachtig signaal aan lokale en provinciale overheid en aan de beheerder van het spoorwegennet om deze wens te verwezenlijken.

Helvoirt, juni 2019
Ondertekend door: Initiatiefgroep: Christ van Iersel, Mardine van Iersel, Paul ten Haaf, Marcel Kloprogge, Marian Peters, Suzanne Wiersma, Ad Vogels, Jan van Balkom. Bewoners Den Hoek / Perron Helvoirt / Deelnemers verkeerspeiling Plein Helvoirt / DEH / Van Gogh informatiecentrum / Fietsersbond afd. Helvoirt /

Voor steun aan de petitie klik hier.