HELVOIRT – 13 maart 2019. Samen met de gemeenten Haaren en Vught wil Plein Helvoirt werken aan een veiliger verkeer in het dorp.

Dat is de conclusie van een overleg naar aanleiding van de verkeerspeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt. De gemeente Haaren gaat op korte termijn werken aan verbeterpunten. Met Vught wil Plein Helvoirt een visie ontwikkelen op de toekomstige verkeersstructuur.

Plein Helvoirt presenteerde enkele weken geleden de uitslag van een verkeerspeiling onder de Helvoirtse inwoners. Daaruit bleek dat er over de meeste straten in het dorp weinig zorgen bestaan maar dat er een sterk gevoel van onveiligheid is over de Achterstraat, Torenstraat/Helvoirtsestraat en Kastanjelaan/Lindelaan.

Dat komt vooral doordat er in die straten vaak veel harder wordt gereden dan de toegestane 30km/u, is het gevoel. “Als iedereen zich aan de snelheid zou houden was er niks aan de hand”, zo luidde een reactie. Plein Helvoirt wil samen met de gemeente kijken of en hoe het verkeersgedrag in het dorp is te verbeteren. Dan gaat het om positief stimuleren maar ook handhaving als blijkt dat de maximumsnelheid structureel wordt overschreden.

Over de aanpassingen in het Torenstraat/Helvoirtsestraat voert de gemeente overleg met een stuurgroep van de bewoners. Daarnaast zal de gemeente het dorp intensief voorlichten over de reconstructie van de N65, over een paar jaar. Uit de peiling kwam naar voren dat de meeste Helvoirters dan grote verkeersproblemen verwachten. Het is zaak dat iedereen precies weet wat er dan gaat gebeuren. Veel inwoners zeiden gebruik te gaan maken van een eventuele toekomstige stopplaats voor de trein. De gemeente zal dat signaal inbrengen in de gesprekken met o.a. Prorail en NS.

Uit de peiling bleek dat het verkeer in Helvoirt op grenzen stuit. De drukte moet over enkele oude ontsluitingsstraten. Voor een toekomstvisie wil Plein Helvoirt praten met de gemeente Vught.

Het overleg over de verkeerspeiling werd vanuit de gemeente gevoerd door wethouder Martien Vromans, verkeersambtenaar Ralph van den Boom (die binnenkort elders gaat werken) en zijn opvolger Tom Seising. Van Plein Helvoirt namen Jan van Balkom en Sander Wieringa deel aan het gesprek.