Veiligheid moet op aantal plekken beter

Veel inwoners van Helvoirt maken zich zorgen over het verkeer in hun dorp. Over de Achterstraat, Torenstraat, Helvoirtsestraat en de Kastanjelaan zijn ernstige klachten. Meestal vindt men de éigen straat goed of matig. Dat blijkt uit een verkeerspeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt.

Aan de enquête namen 263 Helvoirters deel uit 70 van de 101 Helvoirtse straten. De eigen woonstraat wordt door 74% matig of goed gevonden. Zo’n 25% vindt de straat slecht. Liefst 77% van de respondenten verwacht grote verkeersproblemen in het dorp in de periode dat de N65 wordt verbouwd. De straatverlichting in Helvoirt vonden de meesten goed en ook het onderhoud is meestal wel oké, op enkele straten na. Als er stoptreinen zouden stoppen in Helvoirt zegt liefst 80% van de respondenten dat men dan van de trein gebruik gaat maken.

Sluiproute Achterstraat
De straat met de meeste klachten is de Achterstraat: slechts 1 van de 15 respondenten uit die straat vindt de verkeersveiligheid daar goed. Ook andere dorpsgenoten vinden de straat veel te druk met sluipverkeer dat te hard rijdt. Veel klachten ook uit de Helvoirtsestraat en de Torenstraat. Van de 37 respondenten uit deze straten vindt 62% de veiligheid slecht. Er wordt geklaagd over het vele vrachtverkeer en de gevaren voor voetgangers en fietsers. Ook de Kastanjelaan vindt men onveilig. Het verkeer rijdt te hard, voetgangers en fietsers lopen gevaar. De T-splitsing bij de kerk vinden veel respondenten gevaarlijk.

Verbetering zit niet in meer borden of beperkingen: slechts 25% vindt de verkeersregels in de eigen straat slecht. Wel kan er veel verbeteren als de 30km-limieten in het dorp en de 60km-limieten in het buitengebied beter worden gehandhaafd. Plein Helvoirt vraagt politie, gemeente én inwoners om daarmee te beginnen.

Gemeenten én inwoners
Het platform vraagt de gemeente Haaren om de uitslag mee te nemen bij lopende zaken zoals het herinrichtingsplan Torenstraat/Helvoirtsestraat, het streven naar een treinstation, de doorontwikkeling van het Plan Den Hoek en de reconstructie van de N65. Vught wordt gevraagd om na de herindeling snel een verkeersplan voor Helvoirt te maken. Plein Helvoirt roept de inwoners op om zich te organiseren in buurtcomités om de eigen straat veiliger te maken.

Lees hier het hele rapport en wat er over uw straat is gezegd.