Uitslag plannenpeiling Plein Helvoirt

Ruim driehonderd mensen hebben deelgenomen aan de plannenpeiling van het dorpsplatform Plein Helvoirt. Ze gaven tussen 10 en 20 juni 2018 aan welke verbeteringen ze in Helvoirt willen. Er werden 1267 stemmen uitgebracht. De meeste deelnemers – 210 – kozen voor ‘tunnelbak kruispunt N65’. Het is duidelijk dat de overgrote meerderheid van de inwoners van Helvoirt die wil. Dat is al door de gemeente Haaren opgepikt en er wordt aan gewerkt.

Ook het plan voor een NS-perron in Helvoirt wordt breed gedragen: meer dan de helft van de deelnemers wil in Helvoirt op de trein kunnen stappen. Voor dat plan is een burgerinitiatief gestart; B&W van Haaren steunt dit plan. Trottoirs in de Kastanjelaan zijn een ander belangrijk punt voor Helvoirt. Veel mensen vinden deze drukke straat onveilig voor voetgangers. Plein Helvoirt gaat kijken of voor die wens een comité aan de slag kan. Een natuurspeeltuin en/of kinderboerderij scoort ook hoog. Er zijn al initiatiefnemers mee bezig. De uitslag is een steun in hun rug.

Deelnemers aan de peiling konden ook eigen ideeën voorstellen. Diverse mensen wezen op overlast van hondenpoep in de dorpskom. Ook het groenonderhoud, meer bomen en bankjes werden genoemd, naast o.m. beter OV, meer winkels, brievenbus Van Goghplein, afvalcontainers, veiligheid Achterstraat, een kiosk en een wandelpad Helvoirtse Broek.

Enkele tientallen deelnemers gaven als reactie dat de plannenpeiling een goed idee was waar wel echt wat mee gedaan moet worden. Plein Helvoirt gaat ermee aan de slag. Verschillende reeds lopende burgerinitiatieven kunnen de uitslag gebruiken. Voor andere plannen gaan we initiatiefnemers zoeken. Er gaat ook een verslag naar het gemeentebestuur van Haaren. Het nieuwe college van B&W wil Helvoirt “goed doorgeven” aan Vught. De plannenpeiling laat zien wat er nog te doen is.

Hieronder een overzicht van de uitslag.