Helvoirt is ons dorp. Mooi, leefbaar, actief, kritisch, energiek, gevarieerd. Met veel activiteiten en meningen. Als we straks bij Vught horen willen we die eigenheid van Helvoirt nog sterker maken. Daarom is Plein Helvoirt opgericht, een dynamisch platform om wat er leeft in het dorp te etaleren en om nieuwe initiatieven te stimuleren. En om straks gehoord en gezien te worden in Vught.

Wie doen dat?
Een groepje Helvoirtenaren nam het initiatief. Maar de ‘pleiners’ zijn geen vaste groep. Het wordt geen dorpsraad, vereniging of coöperatie. Plein Helvoirt werpt verschillende thema’s op. Denk aan ouderen, verkeer, duurzaamheid. Maar ook concrete acties zoals verkeersveiligheid, een activiteitenmarkt, inspraak bij toekomstzaken. Telkens vragen wij de inwoners wat zij belangrijk vinden. Wie betrokken is bij een onderwerp gaat ermee verder. Altijd in samenwerking met anderen. Vught krijgt straks te maken met heel veel stemmen, als het aan Plein Helvoirt ligt.

Wat doen we?
We peilden eerst welke zaken voor Helvoirt van belang zijn. Daarvoor gebruiken we prima kanalen als Helvoirt.net, ’t Pomphuiske en HelvoirThuis. We gaan publiceren maar ook elkaar ontmoeten; soms digitaal, soms op papier, soms in het echt. En we werken mee aan een activiteitenmarkt: Helvoirt Leeft!

Wat levert het op?
Hoe zorgen we dat iets behouden blijft? Hoe zorgen we dat iets beter wordt? Dat worden de bouwstenen voor een toekomstgericht dorp Helvoirt. Helvoirt wordt op die manier een actief, zelfbewust en eigenwijs stukje van de gemeente Vught, maar vooral een mooi dorp Helvoirt.

Initiatiefnemers: Jan van Balkom, Marcel Kloprogge, Thea van Lith, Arjen van Nuland, Jan Hendrik Ockels, Marian Peters, John Vermeer, Jan Verstijnen, Sander Wieringa.

Stichtingsbestuur: Jan van Balkom, Sander Wieringa, Marcel Kloprogge.
Contact: info@pleinhelvoirt.nl